ชี้ระบบการศึกษาไทยไร้ทิศทาง สอนเด็กเป็น”ลูกจ้าง-สร้างหนี้”

นายวิวัฒน์ ศัลกำธร เลขาธิการมูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความท้าทายใหม่ : มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ” จัดโดยโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันยังไร้ทิศทาง ความรู้ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาทุกแห่งเป็นความรู้นำเข้าจากต่างประเทศแทบ ทั้งสิ้น เพราะเชื่อในศาสตร์ตะวันตกแบบหลับหูหลับตาเชื่อ ดังนั้น การนำความรู้ที่อยู่นอกวัฒนธรรมไทยมาใช้จึงทำให้เห็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า ศาสตร์ผิดวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งทุกวิชาทุกศาสตร์ล้วนแล้วแต่เป็นศาสตร์ที่ผิดวัฒนธรรมไทยแทบทั้งสิ้น ที่สำคัญนักวิชาการไทยส่วนใหญ่ไม่รอบคอบ ไม่ระมัดระวังในการใช้ศาสตร์ที่เอามาจากตะวันตก โดยที่ไม่มีความรู้ในศาสตร์ความเป็นไทยในด้านต่างๆ เลย

“ผมยังไม่เคยเห็นสถาบันการศึกษาไทยที่หาทางออกให้สังคมในยามวิกฤตด้วยทฤษฎี แบบไทยๆ อย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคิดค้นขึ้น และพระองค์ก็จะไม่ใช้เพียงทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวเด็ดขาด แต่จะเชื่อมโยงและบูรณาการทฤษฎีต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ สิ่งเหล่านี้นักวิชาการที่อยู่ในสถาบันการศึกษากลับมองไม่เคยเห็น อย่างไรก็ตาม ผมค่อนข้างมีความหวังที่ “มศว” ลุกขึ้นมาทำวิทยาลัยโพธิวิชาลัย ที่ใช้ศาสตร์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเรียน อีกทั้งใช้ฐานชุมชนเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ แต่ผมก็ยังอยากเห็นสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่สนใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลุกขึ้นมาปรับกระบวนทัศน์ความเชื่อ และมีการเรียนการสอนของตัวเองเหมือนเช่นที่มศวปรับตัวเองอยู่ในเวลานี้” นายวิวัฒน์กล่าว และว่า ทุกวันนี้สถาบันอุดมศึกษาสอนให้เด็กจบไปเป็นลูกจ้างคนอื่น สอนให้คนเป็นหนี้เป็นสิน ในขณะที่ประเทศที่เจริญแล้วต้องสร้างนักประกอบการ สร้างทักษะ สร้างกิจกรรมของตัวเองขึ้นมา ไม่ใช่สอนกันให้ไปเป็นลูกจ้างต่างชาติ การที่เราไม่มีองค์ความรู้แบบไทยๆ จึงทำให้ติดอยู่ในกรอบคิดแบบเดิม

คัดลอกมาจาก  http://www.kruthai.info/board02/show.php?Category=vipak&No=101
ที่มา – มติชนรายวัน หน้า 23 – วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11163

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: