แม่พิมพ์ชวดเลื่อนวิทยะฐานะเพราะก๊อปปี้งานคนอื่น

“ครู”สิ้นหนทางทำผลงานขอเลื่อนวิทยฐานะ พบเนื้อหาไม่ผ่านการประเมินจำนวนมาก เพราะใช้วิธีการลอกเลียนผลงานผู้อื่น หรือคัดลอกจากงานของคนที่ทำไว้แล้ว ทำให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ และน่าเป็นห่วงว่าจะไม่เกิดการพัฒนาทางวิชาการ

นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ในสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯจำนวน 72 คณะ รวม 344 ท่าน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะในการจัดทำผลงานเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว 25 ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่จนกว่าจะถึงเดือนตุลาคม 2551 จึงจะเลิกใช้ได้ ข้อสรุปว่าผลการปฏิบัติงาน รายงานควรมีความชัดเจน ข้อมูลครบถ้วน เช่น สภาพข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของโรงเรียนหรือข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงความยุ่งยาก ปัญหาอุปสรรค การแก้ปัญหา การใช้นวัตกรรมที่นำไปสู่ผลสำเร็จ เท่าที่ตรวจพบส่วนใหญ่จะระบบเพียงแต่ว่ามีงานอะไร ปฏิบัติอย่างไร โดยอ้างหลักการและทฤษฎี แต่มิได้บอกถึงผลการปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถเห็นผลงานที่เกิดกับนักเรียนผู้เกี่ยวข้องและสถานศึกษาว่าประสบผลสำเร็จอย่างไร

“การรายงานควรให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหน้าที่ลักษณะงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะ และสาขาวิชาที่เสนอขอ สำหรับผลงานทางวิชาการที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีสาเหตุมาจากเนื้อหามากกว่ารูปแบบ ส่วนใหญ่ อ้างข้อความหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นหลัก จึงขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย ควรสร้างวิธีการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ หรือ สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ”

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า ประเด็นสำคัญที่พูดถึงกันมาก คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ เพราะหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นครู ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ และน่าเป็นห่วงที่จะทำให้ไม่เกิดการพัฒนาทางวิชาการ จึงขอฝากไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 91 กำหนดไว้ชัดเจนถึงกรณีการคัดลอก ลอกเลียนผลงาน ทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่ชอบ หรือนำเอาผลงานผู้อื่นหรือจ้างวานใช้ผู้อื่นหรือรับจ้างทำผลงานทางวิชาการ เพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ ได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ที่มา – ผู้จัดการออนไลน์ 24 กรกฎาคม 2551 13:01 น.

คัดลอกมาจาก http://www.kruthai.info/board03/show.php?Category=news&No=940

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: